Loading...

Waar zijn de AED in Best te vinden?

In de gemeente Best zijn volgens de registraties van Rode Kruis en AED4U totaal 48 AED’s aanwezig. In de App’s van deze twee instellingen is aangegeven waar de AED’s zich bevinden en of deze al dan niet zijn gekeurd. Recentelijk gekeurde AED’s hebben een groene kleur; de overige hebben een oranje kleur.

Bij inventarisatie is gebleken dat het merendeel van de aanwezige AED’s alleen beschikbaar is binnen bedrijven en binnen kantooruren. Conclusie uit de beschikbare gegevens is dat in geval van nood niet binnen een “norm” van 6 minuten een AED beschikbaar is.

Met deze gegevens als uitgangspunt ligt er een uitdaging om een netwerk te ontwikkelen, zodanig dat binnen 6 minuten een AED én een vrijwillige hulpverlener beschikbaar kan zijn op élke willekeurige plaats in de gemeente Best. Een werkgroep, bestaande uit verschillende personen uit de gemeente Best heeft zich begin 2017 met de taak belast om een dekkend netwerk van AED’s te realiseren. Met het oog daarop is in april 2017 de Stichting Hartslag Best opgericht.

Algemene informatie

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.

Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen.

Stichting Hartslag Best wil dat er overal in Best binnen 6 minuten een AED beschikbaar is bij een hartstilstand. Daarom moeten zoveel mogelijk AED’s worden geregistreerd bij het oproepsysteem van de Hartslag Nu = www.hartslagnu.nl . Heeft u een AED als bedrijf of particulier? Meld deze dan aan bij het oproepsysteem reanimatie.

Opleiding

Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

Door Stichting Hartslag Best geinstalleerde AED’s:

 1. Brunel 1
 2. Raakheuvel 6
 3. Mauritslaan 40
 4. Mgr. Zwijsenstraat 85 , Kindcentrum de Kiezel
 5. Spar 4
 6. Zandweg 15b
 7. Klompenfabriek 14, Heras Mobil Ferncing & Security
 8. Raadhuisplein 3, de RABObank
 9. Max de Bossusstraat 1, Sociaal-Cultureel Centrum ’t Thejaterke
 10. Bloemendonk 22
 11. Oirschotseweg 70, Dental Clinics
 12. Wilhelminaplein 3, Bakkerij Paul
 13. Monnikenweg 10
 14. Dintel 37
 15. Stoelenmatter 60
 16. Karel Doormanlaan 34
 17. Nassaustraat 10, Kindcentrum De Kiezel
 18. St. Oedenrodenscheweg 35, Gevel showroom Comfort Best, wijk Best Oost
 19. Bosseweg 7, Notariskantoor van Luijn
 20. Houtheuvel 10
 21. Waal 4, 365 energie b.v.
 22. St. Franciscusweg 5, Buurthuis Heikant Zessprong
 23. Vendelier 34
 24. Vlinderhei 16