Hartslag Best

Stichting Hartslag Best zet zich in voor de beschikbaarheid het gebruik van AED binnen de gemeente Best.


Doelstelling Stichting Hartslag Best
De stichting draagt de naam Hartslag Best en heeft haar zetel in Best.

De stichting heeft ten doel:

het realiseren van een dekkend netwerk van vrijwilligers en vierentwintig (24) uur bereikbare werkende defibrillatoren binnen de gemeente Best met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin des woords;
de in Best aanwezige Automatische Externe Defibrillatoren (AED) te beheren, onderhouden, verder uit te bereiden op termijn te vervangen, om voldoende inwoners van Best te (laten) opleiden en bekwaam te (laten) houden in het gebruik van een AED en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
de stichting beoogt het algemeen nut;
de stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting verplicht zich de AED gedurende haar levensduur onafgebroken operationeel te houden.

Bestuur en organisatie

Stichting Hartslag Best is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68487789
Het postadres van de stichting is: Mauritslaan 29, 5684 LD te Best
Telefonisch te bereiken onder nummer: 06-54324566.
Contact via e-mail: info@hartslagbest.nl

Donaties

De Stichting werkt vanuit de persoonlijke inzet van vrijwilligers en voor geldelijke middelen afhankelijk van subsidies, sponsoren en donaties. Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de Stichting, dan kan dat op bankrekening: NL97 RABO 0317942387 tnv Stichting Hartslag Best

 

 

Bestuur

 

tontimmerman.png - 22,16 kBTon Timmerman

voorzitter

 

pasfoto-paul-66x66.jpg - 12,08 kBPaul Verheijen

Penningmeester / Beheer

 

Mien-Droog-66x66.jpg - 1,59 kBMien Droog

Opleidingen

 

 Anja Geertsen

Opleidingen

 

Jos-156x202.jpg - 13,82 kBJos van Spelde

Beheer website

 

hangreefkes.jpg - 22,45 kBHan Greefkes

Website / Beheer

 

 

Vrienden van stichting Hartslag Best

Rode Kruis

 

 logo-EHBO-66x66.png - 2,74 kB

EHBO

 logo-OCB-150x150.jpg - 3,73 kB

OCB

 logo-hagro-200x151.jpg - 4,16 kB

Hagro Best

 

logo-jvsmarketing.jpg - 23,73 kB

 

JvS Marketing

 

logo_HTB-600x262.jpg - 54,57 kB

HTB accountants en adviseurs

 

 

Comité van aanbeveling

 

 

Nico Vrijenhoek - voorzitter

 

Matty Geertsen - OCB

 

Bas Willems - huisarts

 

Hans Ubachs - burgemeester

 

Emile Clement - Hartstichting

 

Herman van Heesch - EHBO