Waar zijn de AED's in Best te vinden?

Waar zijn de AED's in Best te vinden? In de gemeente Best zijn volgens de registraties van Rode Kruis en AED4U totaal 48 AED’s aanwezig. In de App’s van deze twee instellingen is aangegeven waar de AED’s zich bevinden en of deze al dan niet zijn gekeurd. Recentelijk gekeurde AED’s hebben een groene kleur; de overige hebben een oranje kleur. Bij inventarisatie is gebleken dat het merendeel van de aanwezige AED’s alleen beschikbaar is binnen bedrijven en binnen kantooruren. Conclusie uit de beschikbare gegevens is dat in geval van nood niet binnen een “norm” van 6 minuten een AED beschikbaar is. Met deze gegevens als uitgangspunt ligt er een uitdaging om een netwerk te ontwikkelen, zodanig dat binnen 6 minuten een AED én een vrijwillige hulpverlener beschikbaar kunnen zijn op élke willekeurige plaats in de gemeente Best. Een werkgroep, bestaande uit verschillende personen uit de gemeente Best heeft zich begin 2017 met de taak belast om een dekkend netwerk van AED’s te realiseren. Met het oog daarop is in april 2017 de Stichting Hartslag Best opgericht.

Algemene informatie

Algemene informatie Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren. Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen. Stichting Hartslag Best wil dat er overal in Best binnen 6 minuten een AED beschikbaar is bij een hartstilstand. Daarom moeten zoveel mogelijk AED’s worden geregistreerd bij het oproepsysteem van de Hartslag Nu = www.hartslagnu.nl . Heeft u een AED als bedrijf of particulier? Meld deze dan aan bij het oproepsysteem reanimatie.

Opleiding

Opleiding Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

Door Stichting Hartslag Best geinstalleerde AED’s:

Door Stichting Hartslag Best geinstalleerde AED's:

 1. Bloemendonk 22
 2. Bosseweg 7, Notariskantoor van Luijn
 3. Brunel 1
 4. Dauwheuvel 5
 5. Dintel 37
 6. Mgr. Goossensstraat 58
 7. Heilig Hartplein 20, Gebouw Cello
 8. Houtheuvel 10
 9. Jaagvelden 34-54
 10. Karel Doormanlaan 34
 11. van Kinsbergenstraat 11
 12. Klompenfabriek 14, Heras Mobil Ferncing & Security
 13. Mauritslaan 40
 14. Max de Bossusstraat 1, Sociaal-Cultureel Centrum 't Thejaterke
 15. Monnikenweg 10
 16. Nassaustraat 10, Kindcentrum De Kiezel
 17. Nieuwstraat 60a, Tandarts van Kemenade
 18. Arnold P. Nosseklaan 17
 19. Oirschotseweg 70, Dental Clinics
 20. Raadhuisplein 3, de RABObank
 21. Raakheuvel 6
 22. Spar 4, Wijkgebouw het Centrum
 23. Sportlaan 4, Poort Best Vooruit
 24. St. Franciscusweg 5, Buurthuis Heikant Zessprong
 25. St. Oedenrodenscheweg 35, Gevel showroom Comfort Best, wijk Best Oost
 26. Stoelenmatter 60
 27. Vendelier 34
 28. Vlinderhei 16
 29. Waal 4, 365 Energie b.v.
 30. Wilhelminaplein 19, tussen Bloemenshop Best en Primera
 31. Zandweg 15b
 32. Mgr. Zwijsenstraat 85 , Kindcentrum de Kiezel

Beheerders AED's

Voor de AED's van HartslagBest zijn de volgende vrijwilligers actief als beheerder.

Paul Verheijen

Organisatie

Cor van Loosdregt

Electriciën

Marijn van Breugel

Beheerder

John van Hamond

Beheerder

Huib Maassen

Beheerder

Frank Offermans

Beheerder

Toon Peters

Beheerder

Jack Schoenmakers

Beheerder

Laura Verheijen

Beheerder

Bert de Vries

Beheerder

Theo van Vugt

Beheerder

Han Greefkes

Beheerder

Stichting Hartslag Best

Stichting Hartslag Best zet zich in voor de beschikbaarheid en het gebruik van AED's binnen de gemeente Best. Lees hier meer over de stichting

Informatie over onze ANBI status? Kijk hier voor meer informatie over het beleidsplan en de leden van het dagelijks bestuur.

anbi logo

Op de website www.hartstichting.nl staat veel informatie vanuit de Hartstichting Nederland. 

Vrienden van

Nico Vrijenhoek

Voorzitter

- Vrienden van Hartslag Best -

Hans Ubachs

- Burgemeester van Best -

Herman van Heesch

- E.H.B.O. Best -

Emile Clement

- Hartstichting Best -

Matty Geertsen

- Voorzitter OCB -

Hans van den Horst

- Huisarts in Best - 

Bas Willems

- Huisarts in Best - 

Gerrit Zwep

 - Voorzitter -

Rode Kruis afdeling Best

Stichting Hartslag Best

www.hartslagbest.nl

info@hartslagbest.nl

 

Stichting Hartslag Best heeft een ANBI status.

Kijk hier voor beleidsplan en jaarrekening