Privacyreglement

Stichting Hartslag Best (SHB) zet zich in om een dekkend netwerk van 24/7 bereikbare AED’s binnen de 6 minuten zone te realiseren en vrijwilligers op te leiden om een AED te kunnen bedienen.

 

Voor het bestuur van SHB en haar leden is uw privacy erg belangrijk. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Wij nemen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens
Indien op uw woonadres een AED van SHB is geplaatst beschikken wij over uw gegevens of u bezoekt de website en laat uw gegevens via webformulieren bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons, met uw toestemming worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: NAW gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Gegevensverwerking
Wij mogen alléén rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een vrijwillige samenwerking tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde werkomgeving dmv een inlogcode. Alleen bevoegde leden van SHB hebben hiertoe toegang. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het aanmelden van een AED die op uw adres geplaatst is of als burgerhulpverlener bij HartslagNu (hiervoor geeft u schriftelijke toestemming). Maar ook voor het informeren van onze vrijwilligers/burgerhulpverleners over actualiteiten of wijzigingen in relevante protocollen rondom burgerhulpverlening bij een reanimatie. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • NAW gegevens;
  • Het uitnodigen voor een basis- of herhalingscursus reanimatie (hoofddoel);
  • AED certificaat gegevens;
  • AED locatiegegevens
  • Analyse verhouding AED’s en burgerhulpverleners binnen Best;
  • Communicatie en informatievoorziening;
  • Het aanmelden van storingen enzovoort aan onze AED-systemen;
  • Het kunnen geven van persoonlijke nazorg na een alarmeringsinzet;
  • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
  • De verbetering van onze diensten;

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw registratie als burgerhulpverlener bij HartslagNu hanteren wij de noodzakelijke bewaartermijn van drie kalenderjaren. Dit teneinde zicht te houden op de gehanteerde geldigheid van reanimatiecertificaten van twee jaar.

 

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van beeldmateriaal (publicatie op de website, sociaal media ed.) wordt altijd voorafgaande mondelinge toestemming gevraagd. Ongevraagd wordt u nooit in beeld gebracht.

 

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Een integraal privacy-beleid

SHB gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwacht dat ook van haar vrijwilligers. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring. SHB ziet toe op een strikte toepassing van de regels.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij verzamelen in principe geen cookies voor statistische analyse-doeleinden. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Ongetwijfeld zal ons privacy- en cookiebeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan onze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit e-mail bericht vrij is van virussen of dat het e- mailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegden.

Op of via de site wordt u met (hyper-) links doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

 

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy- en cookiebeleid. Heeft u nog vragen of opmerkingen hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per e-mail met onze webmaster via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw vraag/opmerking te reageren.

Namens het bestuur van Stichting Hartslag Best;

Ton Timmersman, voorzitter

Paul Verheijen, penningmeester

Els van Hapert-Gortemuller, secretaris