De reanimatie-cursussen beginnen weer.

Vanaf 26 mei worden weer reanimatiecursussen gegeven, natuurlijk wel met in acht neming van de coronaregels.

U kunt zich hiervoor weer opgeven via de tab cursussen.