Stichting Hartslag Best

Leden van de Stichting:

     Ton Timmerman 

voorzitter

    Els van Hapert-Gortemuller    

secretaris

    Paul Verheijen

penningmeester

Lisa Boons

namens gemeente Best

    Mien Droog        

lid – opleidingen

   Anja Geertsen

lid

   Han Greefkes

lid – onderhoud website / AED’s

Hetty van Haaren

lid

  Leonie van Spelde

lid – social media

    Jos van Spelde

lid – ontwerp website         

                         

Beheerders AED’s

 Marijn van Breugel

 Han Greefkes

John van Hamond

 Huib Maassen

Toon Peters

 Jack Schoenmakers

 Paul Verheijen

Laura Verheijen

  Bert de Vries

  Theo van Vugt