Stichting Hartslag Best

Leden van de Stichting:

     Ton Timmerman 

voorzitter

    Paul Verheijen

penningmeester – AED Beheer

  Leonie van Spelde

lid – social media – secretariaat

Jos van Spelde

lid – ontwerp website       

 Lisa Boons

namens gemeente Best

    Mien Droog        

lid – opleidingen

   Anja Geertsen

lid – opleidingen

   Han Greefkes

lid – onderhoud website / AED’s

Hetty van Haaren

lid

 

                         

Beheerders AED’s

    Paul Verheijen 

Coördinator

 Marijn van Breugel

 Han Greefkes

John van Hamond

 Huib Maassen

Toon Peters

 Jack Schoenmakers

Laura Verheijen

  Bert de Vries

  Theo van Vugt