Hartslag Best

Stichting Hartslag Best zet zich in voor de beschikbaarheid het gebruik van AED binnen de gemeente Best.


Doelstelling Stichting Hartslag Best
De stichting draagt de naam Hartslag Best en heeft haar zetel in Best.

De stichting heeft ten doel:

het realiseren van een dekkend netwerk van vrijwilligers en vierentwintig (24) uur bereikbare werkende defibrillatoren binnen de gemeente Best met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin des woords;
de in Best aanwezige Automatische Externe Defibrillatoren (AED) te beheren, onderhouden, verder uit te bereiden op termijn te vervangen, om voldoende inwoners van Best te (laten) opleiden en bekwaam te (laten) houden in het gebruik van een AED en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
de stichting beoogt het algemeen nut;
de stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting verplicht zich de AED gedurende haar levensduur onafgebroken operationeel te houden.

Bestuur en organisatie

Stichting Hartslag Best is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68487789
Het postadres van de stichting is: Europaplein 1, Building 21, kamer 108, 5684 ZC te Best
Telefonisch te bereiken onder nummer: 0499-392431
Contact via e-mail: info@hartslagbest.nl

Donaties

De Stichting werkt vanuit de persoonlijke inzet van vrijwilligers en voor geldelijke middelen afhankelijk van subsidies, sponsoren en donaties. Wilt u een financiele bijdrage leveren aan de Stichting, dan kan dat op bankrekening: NL97 RABO 0317942387 tnv Stichting Hartslag Best

Ton Timmerman

Ton Timmerman

Voorzitter

Paul Verheijen

Penningmeester - beheer

Leonie van Spelde

Lid - social media - secretariaat

Jos van Spelde

Lid - website

Mien Droog

Lid - opleidingen

Anja Geertsen

Lid - opleidingen

Han Greefkes

Lid - website - beheer

Stichting Hartslag Best

www.hartslagbest.nl

info@hartslagbest.nl

 

Stichting Hartslag Best heeft een ANBI status.

Kijk hier voor beleidsplan en jaarrekening