Aanschaf AED niet voldoende

Veel sportclubs beschikken over een eigen AED. Dit is echter niet voldoende. Snel starten met reanimatie, zeker bij jonge sporters, blijkt de overlevingskansen bij hartfalen aanzienlijk te verhogen. Noodzaak om leden van clubs en supporters op te leiden zodat ze kunnen reanimeren in geval van nood.

In de praktijk blijkt dat snel handelen bemoeilijkt wordt door het niet weten waar de AED gevonden kan worden en dat het aan kennis ontbreekt om een hartstilstand te herkennen. Hierdoor komt hulp, met name bij sportgelegenheden, vaak te laat. Clubs kunnen zelf meer doen door leden en supporters te wijzen op de aanwezigheid van een AED en ze te stimuleren om te leren reanimeren.

Het ED heeft een artikel hierover geschreven.

Link naar artikel in ED van 20-9-2017

 

Authors

Jos van Spelde