20 AED buitenkasten voor Hartslag Best

Actie van de Vriendenloterij en de Hartstichting!
20 AED buitenkasten voor Hartslag Best.

Te weinig AED’s buiten
Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans binnen 6 minuten een AED worden ingezet. De ambulance doet er vaak langer over om ter plaatste te komen. Het kan vele levens redden als er een AED die buiten hangt in de buurt kan worden gebruikt. Veel verenigingen, bedrijven en particulieren hebben een AED, maar hangen deze binnen. Door deze buiten te hangen kunnen zij gemakkelijk de veiligheid van hun buurt vergroten.

20 verwarmde AED buitenkasten voor Hartslag Best
Dankzij een project samen met de Vriendenloterij heeft de Hartstichting vijftien AED-buitenkasten geschonken aan Hartslag Best. Hartslag Best draagt deze actie een warm hart toe en plaatst de AED’s in de speciale Hartstichting-AED-kast buiten zodat deze dus 24 uur per dag beschikbaar zijn voor bewoners van Best om meer levens te redden.

Oproepsysteem reanimatie
De AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem van de Hartstichting voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving krijgen burgerhulp-verleners die ook bij de Hartstichting zijn aangemeld een oproep om te gaan reanimeren. Zij krijgen de informatie over de locatie van de AED zodat ze deze kunnen gebruiken om het slachtoffer zo snel mogelijk te reanimeren. Het aanmelden van AED’s bij dit oproepsysteem kan daadwerkelijk het verschil maken. Op dit moment zijn er nog te weinig AED’s aangemeld bij dit systeem. Hier probeert zowel de Hartstichting als Hartslag Best verandering in te brengen.

Reanimatiecursus
Lijkt het u interessant om zelf ook te leren reanimeren? Deze vaardigheid kan levens redden! In een reanimatiecursus leert u precies wat u moet doen bij een hartstilstand. Ook leert u de AED bedienen. Na afloop mag u zich aanmelden als burgerhulpverlener. Aanmelden voor een reanimatiecursus kunt u doen via www.hartslagbest.nl/meedoen

Authors

Jos van Spelde